Actueel

concerten voorjaar 2018

Musicon Concert Series

10 en 11 februari 2018
dagelijks concerten om 16:00 en 19:30
Music School, Palace Green Durham UK

In de Musicon concertserie van Durham University spelen we vier programma’s rond het thema 20th Century Music. Een mer à boire. Hoe een selectie te maken uit een eeuw die zich karakteriseert door een enorme diversiteit aan stromingen? En wat te doen met de totale vrijheid die het recente componeren kenmerkt en waarbinnen er bijna evenveel stijlen en methodes als componisten bestaan? Uitgangspunt van de serie werd het schijnbaar rationele ‘een decennium per concert’. Daarbinnen kwam het echter tot zeer persoonlijke keuzes. Het resultaat is programma’s met vele nieuwe inkijkjes en ongedachte dwarsverbanden. Daarin komen naast voor het IE nieuwe componisten als Nono en Saariaho, ook oude getrouwen als Crane, Bauckholt en Rijnvos aan bod. Van de laatste gaat een werk uit deze eeuw (sic) dat zich echter baseert op een werk uit de zeventiger jaren van de vorige.

zaterdag 10 februari 2018
Back to the 60s - met Lore Lixenberg sopraan
Luigi Nono - La Fabbrica Illuminata                                                
Oliver Leith - Three Pamphlets on not Staring at the Sun               
Michael von Biel - String Quartet nr 2                                           
John Cage - Atlas Eclipticalis 
 
Back to the 70s - met Lore Lixenberg sopraan
Kazimierz Serocki - Swinging Music 
Luigi Nono - …sofferte onde serene… 
Morton Feldman - Voice, violin and piano
Richard Rijnvos - Riflesso sull’arco 
Trevor Wishard - Red Bird 
 
Zondag 11 februari 2018 
Back to the 90s 
Laurence Crane - 20th Century Music
Tom Johnson - Simultaneous Progressions 
Kaija Saariaho - Oi Kuu 
Katharine Norman - In The Stream
Carola Bauckholt - In gewohnter Umgebung III 

Back to the 80s 
Salvatore Sciarrino - Anamorfosi 
Pauline Oliveros - The Well 
Luigi Nono - Hay Que Caminar “Soñando” 
Laurence Crane - Trio for Ros and Peter                                         
Pauline Oliveros - The Gentle 
Mark Carroll - 18 kisses with eyes closed 

Hier is verder te lezen over deze concerten.

 

Footnotes

24 februari 2018 - Frascati Amsterdam - 19:30
16 maart 2018 - NatLab Eindhoven - avond

Footnotes is een bijzonder samenwerkingsproject tussen het Ives Ensemble, choreografe Keren Levi en beeldend kunstenaar Krijn de Koning. Aan de basis ervan ligt Crippled Symmetry van Morton Feldman dat voor de pauze integraal door ons zal worden uitgevoerd. In dit betoverend 90 minuten durende trio voor fluiten, slagwerk en toetsen klinkt Feldmans fascinatie voor Anatolische tapijten door. Deze kenmerken zich door subtiele figuratieve variaties die door een speciale weefmethode ontstaan. In Crippled Symmetry krijgen deze variaties een muzikale pendant: motieven verschijnen, herhalen zich, verdwijnen en duiken weer op, steeds herkenbaar maar zelden als exacte kopie van zichzelf. Gelijk maar toch verschillend, als in een kreupele symmetrie.
 
Na de pauze is Crippled Symmetry het vertrekpunt voor een bijzondere variant in dans. Keren Levi gebruikt de partituur als basis voor haar choreografie Footnotes. Niet zoals gebruikelijk het klinkend aspect ervan, maar de grafische component, het notenbeeld, waarvanuit zij tot een vertaling in beweging komt. Haar choreografie gaat een interactie aan met een groot object van Krijn de Koning dat het podium in tweeën deelt en het publiek een volledige blik op de vloer ontneemt. Een compleet beeld van de dans kan zo alleen in het hoofd van de toeschouwer ontstaan, maar zal nooit helemaal gelijk zijn aan wat er daadwerkelijk gebeurt. Wederom een vorm van kreupele symmetrie.   

Componist Tom Parkinson tenslotte voorziet Footnotes van een werk voor tape. Hij gebruikt fragmenten van een opname van Crippled Symmetry die hij sterk uitvergroot en lardeert met gespreksopnamen van Feldman uit de periode dat hij het werk schreef. 

 

De optocht

11 maart 2018 - Wilmink Theater Enschede - 19:00  
17 maart 2018 - RO Theater Rotterdam - 19:30 
              in samenwerking met Poetry International Rotterdam
25 maart 2018 - TivoliVredenburg Utrecht - 14:00
6 mei 2018 - Korzo Den Haag - 14:00  

De NRC over de voorstelling: “…poëzie van subliem vormgegeven traagheid. Imponerend, confronterend en vooral bezwerend.

De optocht is een 3 uur durende muziektheatervoorstelling gebaseerd op het gelijknamige epische gedicht van Toon Tellegen, met muziek van Piet-Jan van Rossum en regie van Petra van der Schoot. Zowel muziek als scène zijn geïnspireerd op het Japanse Nō-theater en fungeren als contrapunt voor Tellegens barokke tekst. In een minimalistisch decor dragen acteur Joop Keesmaat en performer Han Buhrs om beurten De optocht voor, waarbij het IE muziek speelt die zich soms aan de tekst lieert en dan weer een eigen weg inslaat. Tot het instrumentarium behoren o.a. een Japanse Ryuteki, een Indiaas harmonium en houten zwepen van soms enorme afmetingen. Een bijzondere rol is weggelegd voor mimespeler Anton van der Sluis, die zowel toneelknecht is als intermediair tussen de Westerse wereld van Tellegen en de Oosterse van Nō. Alles draagt bij tot een fascinerende voorstelling van rituele kwaliteit.

foto: Guus Rijven

Kreupele Symmetrie

donderdag 9 november 2017
Muziekgebouw aan 't IJ Amsterdam
aanvangstijd: 20:15

Ons eerste project van dit seizoen is meteen bijzonder. Aan de basis ervan ligt Crippled Symmetry van Morton Feldman dat na de pauze integraal door ons zal worden uitgevoerd. In dit betoverende 90 minuten durende trio voor fluiten, slagwerk en toetsen klinkt Feldmans fascinatie voor Anatolische tapijten door. Deze kenmerken zich door subtiele figuratieve variaties die door een speciale weefmethode ontstaan. In Crippled Symmetry krijgen deze variaties een muzikale pendant: motieven verschijnen, herhalen zich, verdwijnen en duiken weer op, steeds herkenbaar maar zelden als exacte kopie van zichzelf. Gelijk maar toch verschillend, als in een kreupele symmetrie.

Voor de pauze dient Crippled Symmetry als vertrekpunt voor twee bijzondere varianten in dans en muziek. Keren Levi gebruikt de partituur als basis voor haar choreografie Footnotes. Niet zoals gebruikelijk het klinkend aspect ervan, maar de grafische component, het notenbeeld, waarvanuit zij tot een vertaling in beweging komt. Componist Tom Parkinson voorziet Footnotes van een werk voor tape. Hij gebruikt daarin fragmenten van een opname van Crippled Symmetry die hij sterk uitvergroot en lardeert met gespreksopnamen van Feldman uit de periode dat hij het werk schreef. In beide gevallen ook een vorm van kreupele symmetrie.

In het Muziekgebouw aan ‘t IJ zal er een preview van ongeveer 20 minuten van de Footnotes te zien zijn. De volledige choreografie gaat begin 2018 in première, dan ook in combinatie met een groot toneelobject ontworpen door beeldend kunstenaar Krijn de Koning. In tegenstelling tot sommige eerdere berichten zal dit object niet te zien zijn in het Muziekgebouw. Realisatie ervan bleek niet mogelijk binnen de podiumopzet van de Grote Zaal.

Zie ook website van het Muziekgebouw aan ’t IJ

 

PROGRAMMA
Footnotes (preview)                      Choreografie voor 3 dansers van Keren Levi op          
                                                      muziek van Tom Parkinson

                                                    pauze

Crippled Symmetry (1983)            Morton Feldman (1926-1987)  
voor: fluit/basfluit, vibrafoon/glockenspiel en piano/celestaFootnotes gaat in 2018 in een aantal gevallen als double bill, dat is: in combinatie met een integrale uitvoering van Crippled Symmetry door het IE. Definitieve data worden momenteel vastgelegd en binnenkort op onze website en FB gepubliceerd.

subsidieperikelen

Vorige maand zagen wij ons geconfronteerd met een ingrijpend besluit van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Niet alleen bleek het AFK een voor het Ives Ensemble cruciale aanvraag voor structurele ondersteuning voor de Kunstenplanperiode 2017-2020 af te wijzen, tevens liet het Fonds deze afwijzing gepaard gaan met een grotendeels negatief oordeel over het artistiek en zakelijk functioneren van het IE en de band van het ensemble met Amsterdam.

Alhoewel wij ons beslist niet boven kritiek verheven voelen, herkennen wij ons nauwelijks in dit oordeel. Het IE heeft de afgelopen 4 jaar gedraaid op een naar alle maatstaven bescheiden structurele subsidie van de gemeente Amsterdam en daarmee vele succesvolle optredens gerealiseerd. Deze kenmerkten zich door een grote variëteit in opzet, uitwerking en bespeelde podia, en droegen steeds de onverwisselbare IE-signatuur. Tegelijkertijd werd er geïnvesteerd in het consolideren en versterken van band met de hoofdstad: er werd nauw samengewerkt met vertrouwde podia als het Muziekgebouw aan ’t IJ en Stedelijk Museum, en er werden nieuwe banden gesmeed met Orgelpark en Castrum Peregrini. Voor het komende Kunstenplan komen daar nog samenwerkingsverbanden en te plannen projecten met onder andere het Conservatorium van Amsterdam en de Oude Kerk bij. Resultaat: concrete en vaak langjarige afspraken. Het komend seizoen monden deze bijvoorbeeld uit in spannende projecten als De optocht, op tekst van Toon Tellegen en muziek van Piet-Jan van Rossum, en Nevenwerk, een programma met nieuw werk van Richard Rijnvos. Het zijn producties die een passende omlijsting moeten vormen voor ons 30-jarig bestaan dit jaar.

Voor het vieren van een feestje is er echter geen reden, want het is nu juist het bestaan van het IE dat met deze ontwikkelingen in gevaar is. Alhoewel wij met relatief weinig middelen toekunnen, is voor het goed functioneren van onze organisatie een meerjarig budget voor kantoor en programmering noodzakelijk. Deze gelden vallen per januari 2017 weg. Hoe nu verder is de grote vraag. Momenteel stellen wij alles in het werk om het merendeel van de op stapel staande projecten alsnog te realiseren. Daarnaast bezinnen wij ons op een beroepsprocedure en verdere acties. Daarin zullen de podia ongetwijfeld een rol spelen, zij worden als direct belanghebbenden evenzeer getroffen. Maar bovenal is het de luisteraar die de verschraling zal gaan merken. Het metier van de hedendaagse muziek – en zeker de serieuze en meer contemplatieve variant die wij vertegenwoordigen – staat al jaren onder druk en kalft met het huidige beleid nog verder af. Een beleid waarvan niet alleen wij, maar ook een gewaardeerd collega als het Nieuw Ensemble slachtoffer dreigt te worden. Wij vinden dat dit tij gekeerd moet worden. Over ontwikkelingen en eventuele acties in dit kader houden wij u op deze plaats en Facebook op de hoogte.

 

New Ears Salon – editie 1 met Sarah van Sonsbeeck

Op zondagmiddag 19 april vindt in Castrum Peregrini Amsterdam de feestelijke opening van de eerste editie van de New Ears Salon plaats. In dit nieuwe initiatief van het Ives Ensemble komen beeldende kunst en muziek op bijzondere wijze samen. Per saloneditie komt een toonaangevend beeldend kunstenaar tot een expositie van eigen werk. In deze expositie speelt het ensemble vervolgens een concertprogramma dat in overleg met de kunstenaar tot stand gekomen is. Het daarmee gestarte gesprek tussen kunstenaar en ensemble, en in bredere zin tussen makers en disciplines, wordt in de salon voortgezet. De bezoekers zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het idee is een ruimte voor kunst, makers en publiek te creëren, waarin de afstand tot atelier en podium verdwijnt en een inspirerende uitwisseling tussen de aanwezigen vanzelfsprekend is.

In de eerste editie van de New Ears Salon staat beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeeck centraal. In deze PDF is uitgebreid te lezen over het bijzondere programma dat zij met ons heeft samengesteld. Daarin ook alle praktische informatie en een vooraankondiging van salonedities 2 & 3.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen raden wij u nadrukkelijk aan vooraf te reserveren. Dat kunt u doen door ons een email te sturen. Een telefoontje is natuurlijk ook mogelijk.


New Ears Salon - editie 1 met Sarah van Sonsbeeck
19 april 2015, aanvangstijd 15:00
Castrum Peregrini   Herengracht 401   Amsterdam
entreeprijs: €45 inclusief hapjes en drankjes

Silent Cup (2011)

Sarah van Sonsbeeck – Silent Cup (2011)