Actueel

subsidieperikelen

Vorige maand zagen wij ons geconfronteerd met een ingrijpend besluit van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Niet alleen bleek het AFK een voor het Ives Ensemble cruciale aanvraag voor structurele ondersteuning voor de Kunstenplanperiode 2017-2020 af te wijzen, tevens liet het Fonds deze afwijzing gepaard gaan met een grotendeels negatief oordeel over het artistiek en zakelijk functioneren van het IE en de band van het ensemble met Amsterdam.

Alhoewel wij ons beslist niet boven kritiek verheven voelen, herkennen wij ons nauwelijks in dit oordeel. Het IE heeft de afgelopen 4 jaar gedraaid op een naar alle maatstaven bescheiden structurele subsidie van de gemeente Amsterdam en daarmee vele succesvolle optredens gerealiseerd. Deze kenmerkten zich door een grote variëteit in opzet, uitwerking en bespeelde podia, en droegen steeds de onverwisselbare IE-signatuur. Tegelijkertijd werd er geïnvesteerd in het consolideren en versterken van band met de hoofdstad: er werd nauw samengewerkt met vertrouwde podia als het Muziekgebouw aan ’t IJ en Stedelijk Museum, en er werden nieuwe banden gesmeed met Orgelpark en Castrum Peregrini. Voor het komende Kunstenplan komen daar nog samenwerkingsverbanden en te plannen projecten met onder andere het Conservatorium van Amsterdam en de Oude Kerk bij. Resultaat: concrete en vaak langjarige afspraken. Het komend seizoen monden deze bijvoorbeeld uit in spannende projecten als De optocht, op tekst van Toon Tellegen en muziek van Piet-Jan van Rossum, en Nevenwerk, een programma met nieuw werk van Richard Rijnvos. Het zijn producties die een passende omlijsting moeten vormen voor ons 30-jarig bestaan dit jaar.

Voor het vieren van een feestje is er echter geen reden, want het is nu juist het bestaan van het IE dat met deze ontwikkelingen in gevaar is. Alhoewel wij met relatief weinig middelen toekunnen, is voor het goed functioneren van onze organisatie een meerjarig budget voor kantoor en programmering noodzakelijk. Deze gelden vallen per januari 2017 weg. Hoe nu verder is de grote vraag. Momenteel stellen wij alles in het werk om het merendeel van de op stapel staande projecten alsnog te realiseren. Daarnaast bezinnen wij ons op een beroepsprocedure en verdere acties. Daarin zullen de podia ongetwijfeld een rol spelen, zij worden als direct belanghebbenden evenzeer getroffen. Maar bovenal is het de luisteraar die de verschraling zal gaan merken. Het metier van de hedendaagse muziek – en zeker de serieuze en meer contemplatieve variant die wij vertegenwoordigen – staat al jaren onder druk en kalft met het huidige beleid nog verder af. Een beleid waarvan niet alleen wij, maar ook een gewaardeerd collega als het Nieuw Ensemble slachtoffer dreigt te worden. Wij vinden dat dit tij gekeerd moet worden. Over ontwikkelingen en eventuele acties in dit kader houden wij u op deze plaats en Facebook op de hoogte.

 

New Ears Salon – editie 1 met Sarah van Sonsbeeck

Op zondagmiddag 19 april vindt in Castrum Peregrini Amsterdam de feestelijke opening van de eerste editie van de New Ears Salon plaats. In dit nieuwe initiatief van het Ives Ensemble komen beeldende kunst en muziek op bijzondere wijze samen. Per saloneditie komt een toonaangevend beeldend kunstenaar tot een expositie van eigen werk. In deze expositie speelt het ensemble vervolgens een concertprogramma dat in overleg met de kunstenaar tot stand gekomen is. Het daarmee gestarte gesprek tussen kunstenaar en ensemble, en in bredere zin tussen makers en disciplines, wordt in de salon voortgezet. De bezoekers zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het idee is een ruimte voor kunst, makers en publiek te creëren, waarin de afstand tot atelier en podium verdwijnt en een inspirerende uitwisseling tussen de aanwezigen vanzelfsprekend is.

In de eerste editie van de New Ears Salon staat beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeeck centraal. In deze PDF is uitgebreid te lezen over het bijzondere programma dat zij met ons heeft samengesteld. Daarin ook alle praktische informatie en een vooraankondiging van salonedities 2 & 3.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen raden wij u nadrukkelijk aan vooraf te reserveren. Dat kunt u doen door ons een email te sturen. Een telefoontje is natuurlijk ook mogelijk.


New Ears Salon - editie 1 met Sarah van Sonsbeeck
19 april 2015, aanvangstijd 15:00
Castrum Peregrini   Herengracht 401   Amsterdam
entreeprijs: €45 inclusief hapjes en drankjes

Silent Cup (2011)

Sarah van Sonsbeeck – Silent Cup (2011)

Louis Andriessen draagt zijn muziek op aan Charles Ives

Op zondag 19 januari spelen we de hele dag muziek van onze naamgever, Charles Ives, in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Speciale gast tijdens die dag is componist Louis Andriessen, die in gesprek gaat met Tracy Metz (journalist en directeur van het John Adams Institute) over de betekenis van Ives’ muziek en de invloed die het heeft gehad op zijn eigen werk. Hij droeg zelfs een compositie op aan Ives.

Louis AndriessenLouis Andriessen te gast bij TV-programma De Wereld Draait Door.

Zijn compositie Anachronie I (uit 1966-67), een stuk voor orkest waarin hij verschillende compositietechnieken en soorten (pop)muziek verwerkte, heeft Andriessen opgedragen aan Charles Ives.

Volgens hem was zijn Amerikaanse collega, die werd geboren in 1874:

“the first composer for whom musical style was not synonymous with personality” en “one of the few composers who found music more interesting than himself.”

In de aantekeningen die hij bij de compositie maakte benadrukt Andriessen de belangrijke rol die Ives speelde voor de ontwikkeling van klassieke muziek door o.a. verschillende muziekstijlen te mengen, zonder er een karikatuur van te maken:

“He wrote twelve tone music long before Schoenberg, breaking the laws which Schoenberg had yet to formulate. Unfamiliar with the European tradition of elitist music, he made use of brass bands, choirs and popular hymns without caricaturing them, as rich musical sources in a totality of musical events for the first musical reality in the history of music.”

Helaas kunnen we op deze plek de betreffende muziek van Louis Andriessen niet laten horen, maar tijdens de Ives-marathon op 19 januari is dat zeker wel mogelijk.

Klik hier voor het volledige programma van de Ives-marathon en voor kaarten.

Louis Andriessen op bezoek tijdens een repetitie van het Ives Ensemble