Ives Ensemble vanaf seizoen 2022/2023

We mogen dan wel niet meer zoveel concerten verzorgen als in onze structureel gesubsidieerde dagen, dat neemt niet weg dat we nog regelmatig op de podia te vinden zijn. Vanaf seizoen 2022-2023 staan vooralsnog de volgende projecten op stapel:

Bailie, Miller, een tweeluik


In dit programma dat we in coproductie met De Link in Tilburg realiseren, staan twee spraakmakende componisten centraal: Joanna Bailie en Cassandra Miller. Van beiden voeren we zowel een nieuw werk als een bestaande compositie uit.
Tijdens de lockdown schreef Cassandra Miller Perfect Offering voor fluit, klarinet en strijkkwartet. Zij ging daarvoor te rade bij Leonard Cohens Anthem uit 1992, een song waarin Cohen tegen beter weten in de hoop op betere tijden uitspreekt. Millers eigen stem en het beeld van heen en weer zwaaiende kerkklokken en vormen het uitgangsmateriaal voor deze nieuwe compositie. Daarnaast klinkt Warblework waarin Miller zich laat inspireren door de zang van 4 Noord-Amerikaanse lijstersoorten die op ingenieuze wijze door een strijkkwartet verklankt wordt.
Ook Joanna Bailie gaat in haar nieuwe compositie van bestaande geluidsfenomenen uit. In haar From above and far away (een opdracht van het De Eduard van Beinum Stichting) klinken verre verkeersgeluiden door, die net boven de gehoordrempel uitkomen en daardoor zeer tot de verbeelding spreken. Daarnaast klinkt Artificial Environments 1-5, een werk waarin het onderscheid tussen spraak, omgevingsgeluid en muziek soms nauwelijks te maken is. 

concerten
– 8 maart 2023 middag – Music Department Durham University UK
– 8 maart 2023 avond – Music Department Durham University UK

programma
Joanna Bailie


Cassandra Miller

Joanna Bailie

Cassandra Miller


From above and far away (2020)
(in opdracht van Eduard van Beinum Stichting)
klarinet, piano, strijkkwartet, elektronica
Warblework (2011-2017)
strijkkwartet
Artificial Environments 1-5 (2011)
fluit, klarinet, viool/altviool, cello, piano, elektronica
Perfect Offering (2020)
(in opdracht van De Link)
fluit, klarinet, strijkkwartet, piano

Feldman, Cage, Wolff


In dit programma dat zich met name richt op onze grote inspiratoren John Cage en Morton Feldman, combineren we eerder gespeeld met nieuw repertoire. Van Feldman voeren we Why Patterns? uit, een meesterwerk dat we in het verleden regelmatig op de planken brachten en dat het verdient weer eens live gehoord te worden. Als tegenhanger hiervan klinkt het minstens even intrigerende Cheap Imitation van Cage in een voor ons nieuwe versie, namelijk het arrangement dat Feldman van dit werk maakte en dat qua bezetting – fluit, glockenspiel, piano – overeenkomt met zijn Why Patterns? Deze composities vullen we aan met korte en relatief weinig gehoorde werken van Cage en Feldman, en met het aan Feldman opgedragen For Morty van Christian Wolff.

concert
– 20 april 2023 20:15 – Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam
(concert in de donderdagavondserie)

programma
John Cage (1912-1992)

Christian Wolff (geb. 1932)

John Cage/arr. Morton Feldman (1926-1987)
Morton Feldman

Morton Feldman

Morton Feldman


Scenario for MF (1986)
spreker
For Morty (1987)
slagwerk, piano
Cheap Imitation (1969/1980)
fluit, glockenspiel, piano
Durations 1 (1960)
altfluit, piano, viool, cello
Four Instruments (1965)
buisklokken, piano, viool, cello
Why Patterns? (1978) 
fluit, glockenspiel, piano

Aphrodíte en Seléne


‘Huiscomponist’ van het Ives Ensemble Richard Rijnvos schrijft graag in cycli. Zo vangt hij in Grand Atlas de zeven werelddelen in zeven muzikale tableaus, verklankt hij aspecten van Venetië in zijn cyclus la Serenissima en voorziet hij bijzonder bezette werken uit de 20ste eeuw van een evenknie in zijn serie Riflessi. Onlangs is hij aan Kosmoscópio begonnen, een cyclus geïnspireerd op de harmonie der sferen zoals de oude Grieken die zich voorstelden. Kosmoscópio zal uit negen werken bestaan die elk een van de hemellichamen representeren die binnen de klassieke kosmologie onderscheiden worden: de aarde, de maan, Mercurius, Venus, de zon, Mars, Jupiter, Saturnus en de vaste sterren. De maan en Venus – Seléne en Aphrodíte in het Grieks – zijn de eerste in de reeks die Rijnvos heeft voltooid. Beide werken worden door ons in première gebracht. In het strijkkwartet Seléne verklankt Rijnvos een volledige maancyclus, van wassende tot volle maan en in retrograde terug naar de uitgangspositie waarin de maan onzichtbaar is. En in Aphrodíte volgen we Venus in haar complexe omwentelingsritme ten opzichte van de aarde. Het vrouwelijke karakter dat aan deze planeet wordt toegedicht komt tot uiting in het gebruik van een shō, een betoverend Japans mondorgel dat door drie violen, twee altviolen en cello begeleid wordt.
De première van Aphrodíte en Seléne vindt in November Music 2023 plaats. Daarna zal Seléne in Galerie Marzee en Muziekgebouw aan ’t IJ te horen zijn, in een programma dat met werk van Crawford, de Leeuw en Crane bijna een eeuw omspant en een verrassend licht werpt op Rijnvos’ nieuwe noten.

Aphrodíte & Seléne
5 november 2023 19:00 – Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch in festival November Music 2023
zie: https://www.novembermusic.net/programma/ives-ensemble

programma
Richard Rijnvos – Aphrodíte (2022-2023)
Richard Rijnvos – Seléne (2022)


Seléne in ander licht
19 november 2023 16:00 – Galerie Marzee Nijmegen
30 november 2023 20:15 – Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam (donderdagavondserie)

In dit programma laten we aan Seléne drie oudere composities in verwante bezetting voorafgaan: een strijkkwartet van Reinbert de Leeuw dat geflankeerd wordt door pianokwintetten van Ruth Crawford en Laurence Crane. Dit leidt tot een contrastrijk programma. Crawfords Suite nr 2 laat zich karakteriseren als een expressionistisch en modernistisch werk, waarin invloeden van Ives en Berg op unieke wijze samenvloeien. Daartegenover staat de bedrieglijke eenvoud van het Piano Quintet van Crane, waarin op een manier die in de verte aan Satie en Feldman doet denken, met ogenschijnlijk simpele middelen grote diepgang bereikt wordt. Als intermediair tussen deze kwintetten klinkt er voor de pauze tenslotte nog de weinig gehoorde Etude voor strijkkwartet van de Leeuw, een beweeglijk werk dat Stravinskiaanse ritmiek paart aan ongemakkelijke harmonieën die zo kenmerkend zijn voor de Hollandse school. Dit alles vormt een bijzonder contrapunt met Rijnvos’ etherische en tegelijkertijd capricieuze Seléne, dat het gehele programma na de pauze in beslag neemt.  

programma
Ruth Crawford (1901-1953)

Reinbert de Leeuw (1938-2020)

Laurence Crane (1961)

Richard Rijnvos (1964)


Suite nr 2 (1929)
strijkkwartet, piano
Etude voor strijkkwartet (1983/85)
strijkkwartet 
Piano Quintet (2011)
strijkkwartet, piano
Seléne (2022)
strijkkwartet